Paradis College
Cambridge
BSO
COBIS
Aracip

Curriculum românesc

Curriculumul Național Românesc – standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu.
La clasa a VIII-a este conturat un program de orientare școlară personalizat pentru studierea matematicii şi a limbii române în sistemul național şi susţinerea examenului de Evaluare Naţională.

Principiile educaționale Paradis:

 • Toți copiii din școală au șanse egale
 • Procesul educațional se bazează pe lucrul la clasă, nu pe meditații în afara școlii
 • Procesul instructiv-educativ se bazează pe tehnicile învățării active, experiențiale
 • O permanentă preocupare pentru păstrarea și cultivarea valorilor naționale, în contextul
 • deschiderii internaționale
 • Identificarea și dezvoltarea abilităților și dominantei specifice fiecărui copil, evitând
 • ierarhizarea
 • Planuri educaționale personalizate, ce includ diferitele tipuri de învățare
 • Principiul feedback – ului
 • Principiul flexibilității, ingeniozității, originalității si ambianței creatoare
 • Principiul mentoring-ului si coaching-ului
 • Principiul pregătirii mediului stimulativ de învațare
 • Principiul – explicație – reflecție – acțiune – evaluare – feedback.

Mesajul directorului

Când am lansat proiectul educațional Paradis în 2005, aveam deja mulți ani de experiență didactică și managerială și simțeam de multă vreme nevoia unei schimbări în sistemul educațional. Nevoia a devenit acută în momentul în care am devenit mamă și am înțeles cât de importantă este educația personalizată care pune în centrul ei copilul ca întreg, preocupându-se în mod constant de fericirea, motivația și formarea armonioasă a personalității acestuia.

CITEȘTE MAI MULT

Contact

Adresa VEZI HARTA

Str. Iancu Flondor, Nr. 2 M

Telefon

0722133091 / 0725893627

Email

contact@paradis-college.ro

Comunitate