Paradis College
Cambridge
BSO
COBIS
Aracip

Curriculum românesc

Parcurgerea claselor primare la Paradis International College oferă copiilor șansa de a se dezvolta armonios pe toate laturile personalității lor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere al dezvoltării personale, de a învăța cu plăcere și de a veni cu drag la școală.
Partea aplicată a cunoștințelor teoretice este pentru Paradis International College o prioritate, iar acest lucru reiese foarte clar din numărul mare de proiecte pe care le derulam cu copiii din ciclul primar și nu numai.
În ciclul primar sunt urmarite cerințele din Curriculum românesc – standarde, competențe, obictive, conținuturile învățării și formele de evaluare. În același timp, profesorii folosesc în metode și mijloace specifice învățământului internațional și adaptează conținuturile, resursele și metodele în funcție de particularitățile fiecărui elev.

La baza aplicării curriculum–ului stă conceptul de învățare vie, concept specific pentru Paradis International College, prin care înțelegem desfășurarea de activităţi experiențiale pe toate domeniile cunoașterii.

Procesul de învățare vie are la bază următoarele caracteristici:

 • Învățare în stare de flux creativ
 • Armonizarea frecvențelor celor implicați generează starea sinergica de lucru
 • Consum minim de energie
 • Interesul viu manifestat în procesul de învățare
 • Calibrare emoțională între elevi și profesori
 • Trăire intensă emoțional – experiențială
 • Pedagogia minții și a inimii
 • Conținut științific complex
 • Tensiune intelectuală în operaționalizarea noțiunilor
 • Proces evolutiv – natural – în spirală
 • Experiență memorabilă de învățare

Mesajul directorului

Când am lansat proiectul educațional Paradis în 2005, aveam deja mulți ani de experiență didactică și managerială și simțeam de multă vreme nevoia unei schimbări în sistemul educațional. Nevoia a devenit acută în momentul în care am devenit mamă și am înțeles cât de importantă este educația personalizată care pune în centrul ei copilul ca întreg, preocupându-se în mod constant de fericirea, motivația și formarea armonioasă a personalității acestuia.

CITEȘTE MAI MULT

Contact

Adresa VEZI HARTA

Str. Iancu Flondor, Nr. 2 M

Telefon

0722133091 / 0725893627

Email

contact@paradis-college.ro

Comunitate