Paradis College
Cambridge
BSO
COBIS
Aracip

Currriculum Cambridge

Cambridge Lower Secondary se adresează elevilor cu vârste între 11 și 14 ani. Dezvoltă elevii și îi ajută să fie încrezatori, responsabili, inovativi si implicați. Cambridge Secondary include evaluarea care dovedește că au învatat, dar în același timp, îi ajută să-și îmbunătățeasca calitatea procesului de invatare.


Pogramul oferă o progresie naturală pentru copiii ce vin de la Cambridge Primary și îi pregătește pentru programele educaționale de după vârsta de 14 ani, ceea ce îi va duce către obținerea calificărilor formale internaționale.
Cambridge Lower Secondary dezvoltă abilitățile elevilor ce studiază Engleză, Matematică și Science. Conținutul acestor obiecte de studiu este foarte bine gândit și structurat pentru a oferi un curriculum echilibrat și în același timp să se poată încadra în contextual național, cultural și ethosul școlii.


Curriculumul stabilește obiective clare și se axează pe dezvoltarea cunoștințelor și abilităților la toate obiectele studiate, oferind o bază excelentă pentru stadiul următor al educației.

Evaluarea cunoștințelor dobândite în cadrul Cambridge Lower Secondary se face prin aplicarea unor teste fixate la nivel internațional, numite progression tests și care sunt date la finalul anului școlar, elevilor din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Aceste teste sunt aplicate și evaluate de profesorii din școală, respectând baremele trimise de Cambridge Internațional Examinations. Ele pot genera rapoarte care arată evoluția fiecărui elev pe parcursul anilor de Cambridge Lower Secondary și de asemenea arată punctele forte și cele slabe, deci pot fi folosite pentru îmbunătățirea permanentă a educației.


Ciclul gimnazial se încheie conform structurii Cambridge a sfârșitul clasei a VIII-a, când elevii susțin examenele de Cambridge Lower Secondary Checkpoint, ce se desfășoară în școală, dar sunt evaluate de specialiști de la Cambridge International Examination.

Mesajul directorului

Când am lansat proiectul educațional Paradis în 2005, aveam deja mulți ani de experiență didactică și managerială și simțeam de multă vreme nevoia unei schimbări în sistemul educațional. Nevoia a devenit acută în momentul în care am devenit mamă și am înțeles cât de importantă este educația personalizată care pune în centrul ei copilul ca întreg, preocupându-se în mod constant de fericirea, motivația și formarea armonioasă a personalității acestuia.

CITEȘTE MAI MULT

Contact

Adresa VEZI HARTA

Str. Iancu Flondor, Nr. 2 M

Telefon

0722133091 / 0725893627

Email

contact@paradis-college.ro

Comunitate