Bursa de excelență

Paradis International College acordă în fiecare an școlar o bursă de excelență unui elev cu rezultate academice foarte bune și cu preocupări co-curriculare cu potențial de dezvoltare.

Această bursă acoperă taxa anuală de școlarizare pentru întregul ciclu liceal și se adresează elevilor din clasa a VIII-a, proveniți de la orice instituție de învățământ din țară.

Pentru aplicare, candidații vor completa un formular de înscriere, vor prezenta atât documentele privind studiile anterioare, cât și o scrisoare de recomandare din partea unui profesor, un eseu în care să detalieze motivele pentru care se consideră potriviți obținerii acestei burse și dovezi privind nivelul de venituri ale părinților.

În condițiile în care comisia de acordare a burselor îl va considera eligibil, elevul va fi invitat să parcurgă etapele procesului de admitere (în funcție de curriculumul pentru care optează), cu următoarea mențiune: la evaluarea cunoștințelor academice sau la examenul intern, la disciplinele matematică și limba și literatura română să obțină minimum nota 9 (nouă).

Faptul că am primit o bursă de studiu la Paradis International College mi-a dat posibilitatea de a urma curriculum Cambridge, iar această oportunitate mi-a deschis orizonturile pentru a urma studii universitare oriunde voi dori, atât în România, cât și în străinătate.

Rareș Varariu, clasa a XI-a