Procedura de admitere – nivel liceal

Etapele admiterii la liceu – curriculum Cambridge

 1. Completarea formularului de înscriere și depunerea documentelor privitoare la studiile anterioare ale candidatului.
 2. Întâlnirea cu părinţii şi candidatul în vederea realizării unui tur al școlii. În cadrul acestei întâlniri li se vor prezenta atât informații cu privire la principiile educaționale și comunitatea Paradis International College, cât și detalii ce țin de curriculum și activitățile co-curriculare.
 3. Interviul susținut de candidat în faţa comisiei de admitere, în vederea cunoașterii personalității copilului.
 4. Testarea potențialului cognitiv al candidatului.
 5. Prezentarea dosarului medical privind afecțiunile cronice dispensarizabile, alergii, nevoi speciale etc.
 6. Evaluarea cunoștințelor academice la:
 • limba engleză: a) prezentarea unui certificat de competențe lingvistice cu recunoaștere internațională, care să ateste nivelul minim de cunoștințe B2 sau b) pentru candidații care nu dețin atestarea competențelor lingvistice, se organizează un examen intern de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, care constă într-o probă orală și o probă scrisă; pentru a fi declarat admis, este necesar ca media celor două probe să certifice nivelul B2.
 • matematică: a) prezentarea unei dovezi oficiale a faptului că a obținut minimum nota 8 (opt) la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a sau b) dacă nu a susținut acest examen, se organizează un examen intern; pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină minimum nota 8 (opt).
 • științe: când candidatul provine de la o altă școală internațională, va depune la secretariat foaia matricolă. În cazul în care, candidatul nu provine de la o altă școală internațională, va fi testat din aria științelor (biologie, chimie și fizică). Candidatul va fi considerat admis dacă va obține cel puțin media 8 (opt).
 1. Comisia de admitere va oferi un răspuns candidatului în termen de 72 de ore de la data susținerii testului de cunoștințe.
 2. În situația în care candidatul este declarat admis, se semnează contractul de școlarizare, se completează dosarul și se plătește taxa de înscriere (care reprezintă taxa aferentă primei luni de studiu).

 

Etapa de transfer AS Level (clasa a XI-a)

În cazul în care candidații provin de la o altă şcoală internațională, vor aduce o diplomă IGCSE şi foaia matricolă pentru clasele a IX-a şi a X-a. Dacă nu provin dintr-o şcoală internațională, vor susține un interviu și vor prezenta un certificat de limbă engleză (minimum nivel B2) sau vor susține un test de limbă engleză, organizat de şcoală. Apoi vor susține şi teste la obiectele pe care intenționează să le aleagă pentru AS Level. Candidații vor fi considerați admiși dacă vor obține cel puțin 80% la teste/nota B.

 

Etapele admiterii la liceu – curriculum românesc, filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii, bilingv engleză

 1. Completarea formularului de înscriere și depunerea documentelor privitoare la studiile anterioare ale candidatului.
 2. Întâlnirea cu părinţii şi candidatul în vederea realizării unui tur al școlii. În cadrul acestei întâlniri vi se vor prezenta atât informații cu privire la principiile educaționale și comunitatea Paradis International College, cât și detalii ce țin de curriculum și activitățile co-curriculare.
 3. Interviul susținut de candidat în faţa comisiei de admitere, în vederea cunoașterii personalității copilului.
 4. Testarea potențialului cognitiv al candidatului.
 5. Prezentarea dosarului medical privind afecțiunile cronice dispensarizabile, alergii, nevoi speciale etc.
 6. Prezentarea unui certificat de competențe lingvistice cu recunoaștere internațională, care să ateste nivelul minim de cunoștințe A2. Pentru candidații care nu dețin atestarea competențelor lingvistice se organizează un examen intern de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, care constă într-o probă orală și o probă scrisă; pentru a fi declarați admiși, este necesar ca media celor două probe să certifice nivelul lingvistic A2.
 7. Prezentarea unei dovezi oficiale care să ateste obținerea unei medii de cel puțin 8 (opt) la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, în situația în care candidatul a susținut acest examen.
 8. Dacă interviul și testarea potențialului cognitiv al candidatului vor fi susținute înainte de afișarea rezultatelor de la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, candidatul va fi evaluat printr-un examen intern, la disciplinele matematică și limba și literatura română. Elevul care a obținut minimum nota 8 (opt) va fi considerat admis. În situația în care, în urma acestor trei elemente de evaluare, candidatul va fi declarat admis, acesta va primi o ofertă condiționată de promovarea examenului de Evaluare Națională.
 9. Comisia de admitere va oferi un răspuns candidatului în termen de 72 de ore de la data susținerii examenului intern.
 10. În situația în care candidatul este declarat admis, se semnează contractul de școlarizare, se completează dosarul și se plătește taxa de înscriere (care reprezintă taxa aferentă primei luni de studiu).