Nivel primar

Parcurgerea claselor primare la Paradis International College oferă copiilor șansa de a se dezvolta armonios pe toate laturile personalității lor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere al dezvoltării personale, de a învăța cu plăcere și de a veni cu drag la școală.

Partea aplicată a cunoștințelor teoretice este pentru Paradis International College o prioritate, iar acest lucru reiese foarte clar din numărul mare de proiecte pe care le derulăm alături de copiii de la nivelul ciclului primar și nu numai.

La nivel primar urmărim Curriculum naţional românesc, cu tot ceea ce implică acesta:  standarde, obiective de referinţă și competenţe, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare.

Curriculum Cambridge

Suplimentăm curriculumul național românesc pe nivelul primar cu materiile studiate după curriculumul Cambridge Primary (English, Maths și Science). Acesta se adresează  elevilor între  5 și 11 ani și este gândit și structurat în mod echilibrat, încadrându-se în contextul național și cultural al școlii. Evaluarea cunoștințelor dobândite în cadrul Cambridge Primary presupune aplicarea unor teste stabilite la nivel internațional, numite teste de progres –  Progression tests –  susținute la finalul anului școlar, începând cu clasa a II-a. Aceste teste sunt aplicate și evaluate de profesorii din școală, respectând baremele trimise de Cambridge International Examinations. Ele pot genera rapoarte care arată evoluția fiecărui elev pe parcursul anilor de studiu, dar pot servi și și în scopul îmbunătățirii permanente a educației, prin identificarea punctelor forte/slabe.

Ciclul primar se încheie conform structurii Cambridge la sfârșitul clasei a V-a, când elevii susțin examenele Cambridge Primary Checkpoint, care se desfășoară în școală, dar sunt evaluate de un specialist de la Cambridge International Examination.

Procedura de admitere - nivel primar