Integrarea limbilor străine

La Paradis International College ne preocupăm în mod constant de integrarea limbilor străine în activitățile de zi cu zi ale școlii, astfel încât elevii noștri nu numai să asimileze cunoștințele la cel mai înalt nivel, ci să ajungă să le folosească ca un vorbitor nativ.

Beneficiile unei astfel de abordări se extind asupra performanțelor academice și de viață ale elevilor noștri, deoarece copiii educați în medii multilingvistice au o memorie de lucru mai durabilă decât cei educați doar într-o singură limbă (de exemplu, au performanțe mai bune la citit sau calcul mental), pot trece mai repede de la o sarcină la alta (multitasking), au flexibilitate cognitivă, au abilități de ascultare superioare și li se dezvoltă urechea „muzicală”, învățarea a încă unei limbi străine dublează capacitatea de atenție și, nu în ultimul rând, înțeleg mai bine regulile limbii materne.

La Paradis International College ne preocupăm în mod constant să îmbogățim paleta de limbi străine pe care elevii pot să le studieze, ținând cont de sugestiile elevilor și ale părinților și de realitățile societății contemporane.

Limba engleză

Predarea limbii engleze este realizată de profesori specializați, care utilizează metodele și resursele Cambridge International și cele din școlile britanice.

Elevii noștri sunt expuși la limba engleză încă de la nivelul preșcolar. Aici, activitățile în limba engleză se desfășoară zilnic, la fiecare grupă, sub îndrumarea profesorului de limba engleză, iar copiii sunt în permanență stimulați să utilizeze expresii uzuale, specifice, pentru a le permite o învățare spontană.

La nivel primar și gimnazial limba engleză este integrată în cel puțin cinci ore și în cel puțin trei lecții de after-school pe săptămână.

La nivel liceal pe curriculum românesc, specializarea științele naturii este cu predare bilingvă, română și engleză.

Engleza este folosită, în afară de orele alocate strict studiului acestui obiect, la orele de Science, cu care suplimentăm curriculumul național pe nivel primar și la orele de Science și Math, cu care suplimentăm curriculumul național pe nivel gimnazial.

De asemenea, în curriculumul Paradis sunt cuprinse mai multe activități co-curriculare și proiecte internaționale în cadrul cărora copiii noștri dobândesc cunoștințe de limbă, cultură și civilizație engleză, astfel încât se pot adapta cu ușurință în orice traseu academic vor alege după finalizarea studiilor. 

Paradis International College este centru de pregătire și examinare Cambridge de peste zece ani, organizând examene de limbă pentru toate nivelurile, începând cu elevii de primar ce susțin examenele Young Learners (Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers), până la cei de gimnaziu (A2 Key – KET, B1 Preliminary – PET, B2 First – FCE) și cei de liceu care susțin examenul IELTS. Aceste examene sunt recunoscute la nivel internațional și îi ajută pe elevi să aibă succes atât la universitățile de prestigiu, cât și în cadrul proiectelor internaționale.

Certificatele obținute în urma acestor examene pot fi folosite pentru echivalarea probelor de competență lingvistică, astfel:

  • Echivalarea probei de competență lingvistică la admiterea în clasa a V-a cu program intensiv (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR);
  • Admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv (nivel minim necesar: A2 conform grilei CEFR);
  • Bacalaureat (nivel minim necesar: B1 conform grilei CEFR);

Elevii noștri obțin în fiecare an rezultate foarte bune la examenele Cambridge English Language Assessment.

Rezultate la examenele de mai sus:

First Certificate in English (FCE): 50% din elevi au obținut C1 și 50% B2
Preliminary English Test (PET)
Key English Test (KET): toți elevii au obținut nivelul B1, iar 30% dintre aceștia au obținut punctajul maxim posibil
Young Learners Flyers (YLE Flyers)
Young Learners Movers (YLE Movers)
Young Learners Starters (YLE Starters)

Limba germană

Limba germană se studiază la nivel primar și gimnazial câte două ore pe săptămână și în cel puțin două lecții de after-school.

În curriculumul Paradis sunt cuprinse mai multe activități co-curriculare și proiecte internaționale în cadrul cărora copiii dobândesc cunoștințe de limbă, cultură și civilizație germană.

Profesorii noștri le asigură elevilor pregătirea pentru examenele Zertifikat Deutsch și suntem mândri de rezultatele acestora:

Limba spaniolă

Limba spaniolă poate fi aleasă ca obiect de studiu pe nivel liceal, atât pe linia românească, cât și pe linia Cambridge.