Curriculum Paradis

Paradis International College

Elevii noștri beneficiază de cele mai noi tehnici de învățare, atât în clasă, cât și în afara acesteia:

Paradis International College este o școală unde fiecare elev este important. Procesul de predare se bazează pe identificarea potențialului și aspirațiilor academice ale fiecăruia dintre elevi, deoarece succesul depinde de cunoașterea lor în profunzime.

Predarea noastră promovează reflecția, ceea ce încurajează elevii să își dezvolte conștientizarea propriei călătorii de învățare.

Paradis International College stimulează și provoacă elevii, oferindu-le cadrul în care să-și atingă potențialul maxim.

Curriculumul Paradis este conceput astfel încât să ne asigurăm că toți elevii noștri dezvoltă capacitățile de care au nevoie pentru o piață a muncii în evoluție, deoarece ei vor face față, într-un viitor nu foarte îndepărtat, unei societăți pe care astăzi nu o cunoaștem și unei piețe a muncii care, cu siguranță, va fi mai competitivă ca oricând.

Curriculum Paradis este format dintr-un curriculum academic consistent și echilibrat, un curriculum invizibil, cu o putere formativă foarte mare,  dar și un program co-curricular variat, care să asigure, împreună, dezvoltarea elevilor pe toate planurile (academic, spiritual, cultural și fizic) și să-i pregătească pentru responsabilitățile și experiențele vieții de adult.

Scopul nostru este de a învăța elevii să gândească creativ și inovativ, să vadă oportunități acolo unde alții văd probleme, astfel încât să fie pregătiți pentru provocările viitorului.

Oferim programe de învățare interactivă, în cadrul cărora elevii deprind abilități pentru a se integra într-o lume în continuă schimbare, pregătindu-i să concureze și să reușească în medii academice riguroase.

Asigurăm elevilor experiențe internaționale, care le deschid orizonturile spre multiculturalitate și diversitate.

Limba engleză este studiată conform exigențelor din curriculumul britanic, elevii reușind să integreze cunoștințele asemenea unui vorbitor nativ.

Realizăm educația digitală cu ajutorul unor instrumente precum: tabla interactivă, ochelarii de realitate virtuală Prisms VR, imprimantele 3D și computerele moderne, oferind astfel o experiență de învățare atotcuprinzătoare.

Promovăm utilizarea sănătoasă a tehnologiei și conștientizarea digitală, punând preț pe conexiunile umane și pe respect.

Suntem o comunitate care promovează valorile tradiționale românești, care se îngrijeste de bucuria de a simţi româneşte și de a fi cunoscător al tradiţiilor autentice.

Acordăm o mare importanță activităților fizice, precum și educației artistice, pentru a modela caracterul elevilor prin spiritul de echipă, principii sănătoase de viaţă şi educarea gustului pentru frumos.