Taxe de şcolarizare

Tariful de școlarizare / an*:

Nivel preșcolar …………………………. 3.400 euro/an
Nivel primar ……………………………… 4.100 euro/an
Nivel gimnazial ………………….………. 4.100 euro/an
Nivel liceal – linia românească …….. 4.000 euro/an
Nivel liceal – linia Cambridge …….… 6.900 euro/an

Tarife de masă

Nivel preșcolar …………………………. 5,8 euro/zi
Nivel primar, gimnazial, liceal …..… 6,2 euro/zi

* Anul școlar înseamnă 10 luni (septembrie-iunie)

Taxa școlară include:

 • toate cursurile obligatorii pentru nivelul preșcolar, primar, gimnazial sau liceal;
 • resursele educaționale (manuale, culegeri și programe educaționale);
 • rechizite pentru nivelul preșcolar;
 • programul after-school;
 • platforme educaționale (inclusiv Prisms VR);
 • ore de pregătire suplimentară la limba română și matematică la clasa a IV-a în vederea susținerii examenelor de admitere în învățământul gimnazial;
 • ore de pregătire suplimentară la limba română și matematică la clasa a VIII-a în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională;
 • ore de pregătire suplimentară la disciplinele de examen aferente susținerii Bacalaureatului;
 • pregătire pentru examenele de limbi străine (Cambridge, IELTS, Zertifikat Deutsch);
 • ore de consiliere pentru elevi și părinți;
 • rapoarte de evaluare a dezvoltării psihoemoționale, cognitive și motrice pentru nivel preșcolar;
 • rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților;
 • rapoarte realizate de profesorii consilieri;
 • acces la platforma Adservio (catalog electronic);
 • participarea la olimpiade și la diverse concursuri;
 • serbări și evenimente (conferințe, concerte, work-shopuri, festivaluri) organizate de școală;
 • activități în Programul Leader in Me;
 • activități în cadrul Round Square;
 • informare și consultanță privind orientarea în carieră;
 • asistență și îndrumare în procesul de admitere la universități din țară și din străinătate.

Taxele de școlarizare sunt stabilite în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Paradis, în conformitate cu prevederile L. 198/2023, art. 137, alin. 3.