Taxe de şcolarizare

Tariful de școlarizare / an*:

Nivel preșcolar …………………………. 3.400 euro/an
Nivel primar ……………………………… 4.100 euro/an
Nivel gimnazial ………………….………. 4.100 euro/an
Nivel liceal – linia românească …….. 4.000 euro/an
Nivel liceal – linia Cambridge …….… 6.900 euro/an

Tarife de masă

Nivel preșcolar …………………………. 5,8 euro/zi
Nivel primar, gimnazial, liceal …..… 6,2 euro/zi

* Anul școlar înseamnă 10 luni (septembrie-iunie)

Taxa școlară include:

 • toate cursurile obligatorii pentru nivelul preșcolar, primar, gimnazial sau liceal;
 • resursele educaționale (manuale, culegeri și programe educaționale);
 • rechizite pentru nivelul preșcolar;
 • programul after-school;
 • platforme educaționale (inclusiv Prisms VR);
 • ore de pregătire suplimentară la limba română și matematică la clasa a IV-a în vederea susținerii examenelor de admitere în învățământul gimnazial;
 • ore de pregătire suplimentară la limba română și matematică la clasa a VIII-a în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională;
 • ore de pregătire suplimentară la disciplinele de examen aferente susținerii Bacalaureatului;
 • pregătire pentru examenele de limbi străine (Cambridge, IELTS, Zertifikat Deutsch);
 • ore de consiliere pentru elevi și părinți;
 • rapoarte de evaluare a dezvoltării psihoemoționale, cognitive și motrice pentru nivel preșcolar;
 • rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților;
 • rapoarte realizate de profesorii consilieri;
 • acces la platforma Adservio (catalog electronic);
 • participarea la olimpiade și la diverse concursuri;
 • serbări și evenimente (conferințe, concerte, work-shopuri, festivaluri) organizate de școală;
 • activități și îndrumare în programul The Duke of Edinburgh’s Award;
 • activități în Programul Leader in Me;
 • activități în cadrul Round Square;
 • informare și consultanță privind orientarea în carieră;
 • asistență și îndrumare în procesul de admitere la universități din țară și din străinătate.