Clubul de canto

Clubul de canto: în cadrul acestui curs, copiii își însușesc tehnici de emisie vocală corecte, deprind exerciții de respirație, dicție, intonație și tipuri de frazare, dezvoltând atât auzul muzical, cât și prezența scenică.