Clubul de robotică și programare

Clubul de robotică și programare reprezintă o activitate opțională la care pot participa preșcolarii mari (grupa mare) și elevii ciclurilor primar, gimnazial și liceal. Programa și instrumentele de lucru sunt adaptate fiecărui ciclu în parte.

Scopul acestui program opțional este de a atinge potențialul cursanților în sensul utilizării tehnologiei care ne înconjoară, construirea unui tip de gândire computațională și deprinderea unor instrumente și tehnici de programare, care vor fi utile în viitorul parcurs școlar și profesional.

Orele de programare sunt 100% hands-on, fiecare participant utilizând câte un laptop în cadrul acestora. Sesiunile de robotică sunt organizate în echipe de doi elevi la un set de laptop + robot, cu foarte rare excepții.

Paradis International College organizează și susține echipe participante la festivaluri locale și naționale de robotică, echipe formate și antrenate în cursul acestui opțional.