Procedura de admitere – nivel primar

Etapele admiterii pentru nivelul primar

 1. Completarea formularului de înscriere.
 2. Întâlnirea cu părinții și candidatul în vederea realizării unui tur al școlii. În cadrul acestei întâlniri se vor prezenta atât informații cu privire la principiile educaționale și comunitatea Paradis, cât și detalii ce țin de curriculum și activitățile co-curriculare.
 3. Evaluarea prin intermediul jocului, cu scopul cunoașterii personalității copilului; aplicarea unui test standardizat care permite evaluarea și/sau monitorizarea nivelului de dezvoltare motorică, cognitivă și psihosocială a preșcolarului.
 4. Prezentarea dosarului medical privind afecțiunile cronice dispensarizabile, alergii, nevoi speciale etc.
 5. Comisia de admitere va oferi un răspuns candidatului în termen de 72 de ore de la data evaluării.
 6. În situația în care candidatul este declarat admis, se semnează contractul de școlarizare, se completează dosarul și se plătește taxa de înscriere (care reprezintă taxa aferentă primei luni de studiu).

 

Etapele admiterii pentru elevii claselor I-IV (transfer)

 1. Completarea formularului de înscriere.
 2. Întâlnirea cu părinții și candidatul în vederea realizării unui tur al școlii. În cadrul acestei întâlniri se vor prezenta atât informații cu privire la principiile educaționale și comunitatea Paradis, cât și detalii ce țin de curriculum și activitățile co-curriculare.
 3. Interviul susținut de candidat în faţa comisiei de admitere, în vederea cunoașterii personalității copilului.
 4. Evaluarea  printr-un examen intern la disciplinele matematică și limba și literatura română. Pentru a fi admis, elevul trebuie să obțină minimum nota 8 (opt).
 5. Prezentarea unui certificat de competențe lingvistice specific nivelului (Starters, Movers, Flyers). Pentru candidații care nu dețin atestarea competențelor lingvistice, se organizează un examen intern de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, care constă într-o probă orală și una scrisă.
 6. Prezentarea dosarului medical privind afecțiunile cronice dispensarizabile, alergii, nevoi speciale etc.
 7. Comisia de admitere va oferi un răspuns candidatului în termen de 72 de ore de la data susținerii examenului intern.
 8. În situația în care candidatul este declarat admis, se semnează contractul de școlarizare, se completează dosarul cu foaia de transfer si fișa medicală și se plătește taxa de înscriere.