Cluburi Paradis – nivel primar – onepage

Clubul de robotică și programare: scopul acestui program opțional este de a atinge potențialul cursanților în sensul utlizării tehnologiei care ne înconjoară, construirea unui tip de gândire computațională și deprinderea unor instrumente și tehnici de programare, care vor fi utile pe tot viitorul parcurs școlar și profesional.

Orele sunt 100% hands-on, fiecare participant utilizând câte un laptop în cadrul orelor de programare. Sesiunile de robotică sunt organizate în echipe de doi elevi la un set de laptop + robot, cu foarte rare excepții.

Școala Paradis organizează și susține echipe participante la festivaluri locale și naționale de robotică, echipe formate și antrenate în cursul acestui opțional.

Clubul de Aikido: acest club are în vedere dezvoltarea fizică armonioasă și contribuie la menținerea stării generale de sănătate fizică si psihică. Este știut faptul că artele marțiale presupun mișcări precise, ceea ce implică dezvoltarea unor calitați precum: perspicacitatea, curajul, îndemânarea, viteza, disciplina și punctualitatea.

Clubul de dans: în cadrul acestui club se îmbină armonios mișcarea si grația. În pași de dans, copiii își îmbunătățesc ținuta, echilibrul și concentrarea. Dansul înseamnă emoţie, dar şi cucerirea spaţiului. Prin dans se dezvoltă calități precum: mobilitatea, coordonarea, ritmicitatea și expresivitatea.

Clubul de șah: clubul oferă copilului posibilitatea de a-şi descoperi și pune în valoare propriile capacităţi, favorizând interacţiunea tuturor factorilor psihici, care contribuie şi influenţează activitatea de cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţa de a dezlega tainele cunoașterii jocului de șah. Copilul este încurajat să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va permite să-şi dezvolte cogniția.

Clubul de pictură: acest club le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima stările de emoție folosind diferite elemente de limbaj plastic. Unui copil care cunoaște formele de comunicare și de expresie plastică îi va fi ușor să descifreze mesajul operelor de artă şi să se exprime cu ajutorul mijloacelor specifice acestui tip de creaţie. Participând la orele de pictură, copilul creează frumosul cu mintea, inima și mâinile sale.

Clubul de pian: participarea la acest curs are în prim–plan formarea si cultivarea gustului pentru frumos, dezvoltarea receptivității. La orele de pian, copiii își dezvoltă latura creativă, aptitudine fundamentală, care le va permite să stabilescă un mod de relaționare între ei și mediul înconjurător.

Clubul de înot: urmărește dezvoltarea fizică armonioasă și menținerea stării de sănătate fizică și psihică, precum și dezvoltarea unui comportament orientat către atingerea de obiective, comportament care se va regăsi în viața cotidiană sub forma rezolvării situațiilor noi de viață.

Clubul de chitară