Curriculum Naţional Românesc – nivel primar

Parcurgerea claselor primare la Paradis International College oferă copiilor șansa de a se dezvolta armonios pe toate laturile personalității lor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere al dezvoltării personale, de a învăța cu plăcere și de a veni cu drag la școală.
Partea aplicată a cunoștințelor teoretice este pentru Paradis International College o prioritate, iar acest lucru reiese foarte clar din numărul mare de proiecte pe care le derulăm alături de copiii de la nivelul ciclului primar și nu numai.

În cadrul nivelului primar sunt urmărite cerințele din Curriculum naţional românesc – standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu și resursele educaționale Cambridge.

La baza aplicării curriculumului stă conceptul de învățare vie, concept specific pentru Paradis International College, prin care înțelegem desfășurarea de activităţi experiențiale pe toate domeniile cunoașterii.

Procesul de învățare vie are la bază următoarele caracteristici:

 • Învățare în stare de flux creativ
 • Armonizarea frecvențelor celor implicați, care generează starea sinergică de lucru
 • Consum minim de energie
 • Interesul viu manifestat în procesul de învățare
 • Calibrare emoțională între elevi și profesori
 • Trăire intensă emoțional – experiențială
 • Pedagogia minții și a inimii
 • Conținut științific complex
 • Tensiune intelectuală în operaționalizarea noțiunilor
 • Proces evolutiv – natural – în spirală
 • Experiență memorabilă de învățare