Curriculum Paradis – nivel primar

Elevii noștri beneficiază de cele mai noi tehnici de învățare, atât în clasă, cât și în afara acesteia:

  • învăţare experienţială;
  • interdisciplinaritate;
  • antrenarea creierului pe ambele emisfere cerebrale, prin soluţionarea problemelor complexe de studiu sau de viață;
  • mediu stimulativ tematic;
  • tehnici de tip mindfulness;
  • învăţarea în situaţii concrete de viaţă.

Paradis International College este o școală unde fiecare elev este important. Procesul de predare se bazează pe identificarea potențialului și aspirațiilor academice ale fiecăruia dintre elevi, deoarece succesul depinde de cunoașterea lor în profunzime.

Predarea noastră promovează reflecția, ceea ce încurajează elevii să își dezvolte conștientizarea propriei călătorii de învățare.

Paradis International College stimulează și provoacă elevii, oferindu-le cadrul în care să-și atingă potențialul maxim. De asemenea, propunem un curriculum academic consistent și echilibrat, dar și un program co-curricular variat, care să asigure, împreună, dezvoltarea acestora pe toate planurile (academic, spiritual, cultural și fizic) și să-i pregătească pentru responsabilitățile și experiențele vieții de adult.