Tansa – loc de poveste

Tansa – loc de poveste reprezintă un proiect de suflet al comunității Paradis și un important omagiu pe care aceasta l-a adus valorilor tradiționale românești.

Proiectul a avut ca obiectiv principal revitalizarea arealului cultural și meșteșugăresc din zona Tansa, loc reprezentativ pentru Moldova autentică din perioada interbelică. Acest lucru a fost realizat prin amenajarea unui muzeu al satului, în vechea clădire a poștei, reabilitarea cu materiale tradiționale a unei case vechi de 100 de ani, pentru a prezerva arhitectura și interioarele specifice zonei, și readucerea în mentalul social colectiv a celui mai important meșteșug al satului, cel care a dat faima locului – olăritul.

În cele patru ediții ale Școlii de voluntariat de la Tansa, parte integrantă a proiectului Tansa – loc de poveste, elevii noștri, împreună cu școlarii din Tansa, cu profesorii lor și, la ultimele două ediții, și cu voluntari de la Asociația Mușatinii din Roman, au adunat file de istorie locală în Muzeul satului. Împreună au recondiționat obiectele colecționate pentru muzeu, au renovat spațiul și l-au amenajat, au administrat și îngrijit muzeul. Alături de obiectele tradiționale donate de locuitorii satului, elevii au adunat și poveștile acestora, a obiectului în sine și a modului în care au ajuns la donator sau cum acesta a donat obiectul. Copiii noștri au avut ocazia să trăiască aceste povești vii, care reprezintă adevărate lecții de istorie a satului românesc, și au înțeles că limba, pământul, tradițiile și valorile fac parte din fiecare dintre noi.

Astfel, sufletul satului vibrează din nou, prin mâinile, imaginația și curiozitatea copiilor noștri, care au dat comunității o tămăduitoare și atât de necesară infuzie de tinerețe.

În cadrul taberei de voluntariat, cazați în casele localnicilor și la corturi, bucurându-se de tradițiile autentice (gastronomie, cântece, dansuri și port popular), copiii au explorat împreună și împrejurimile satului – cele două biserici ortodoxe, cimitirul vechi, conacul mareșalului Prezan de la Schinetea, conacul omului politic P. P. Carp de la Țibănești.

Succesul proiectului rezidă în faptul că roata olarului, care a început din nou să se învârtească la Tansa, a adus în jurul ei un om pasionat și sensibil, doamna Rodica Mocanu și 25 de elevi de la Școala Tansa, care vin în fiecare vineri la atelierul de olărit ca să observe, să învețe, să îndrăgească acest meșteșug și să afle cine le-au fost strămoșii. 

Trăim astfel un permanent schimb de cunoaștere și de emoții și un entuziasm contagios de a călători spre propriile rădăcini.