Admitere Paradis nivel gimnazial

Etapele admiterii pentru nivelul gimnazial

  1. Completarea formularului de înscriere.
  2. Întâlnirea cu părinții și candidatul în vederea realizării unui tur al școlii. În cadrul acestei întâlniri se vor prezenta atât informații cu privire la principiile educaționale și comunitatea Paradis, cât și detalii ce țin de curriculum și activitățile co-curriculare.
  3. Interviul susținut de candidat cu comisia de admitere, în vederea cunoașterii personalității copilului.
  4. Evaluarea printr-un examen intern la disciplinele matematică și limba și literatura română. Pentru a fi admis, elevul trebuie să obțină minimum nota 8 (opt).
  5. Prezentarea unui certificat de competențe lingvistice – Flyers. Pentru candidații care nu dețin atestarea competențelor lingvistice, se organizează un examen intern de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, care constă într-o probă orală și una scrisă.
  6. Prezentarea dosarului medical privind afecțiunile cronice dispensarizabile, alergii, nevoi speciale etc.
  7. Comisia de admitere va oferi un răspuns candidatului în termen de 72 de ore de la data susținerii examenului intern.
  8. În situația în care candidatul este declarat admis se semnează contractul de școlarizare, se completează dosarul și se plătește taxa de înscriere (care reprezintă taxa aferentă primei luni de studiu).