Curriculum Național Românesc – nivel gimnazial

Curriculumul Național Românesc respectă standardele, obiectivele de referinţă și competenţele tradiționale, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor, în conformitate cu programul de studiu.

La clasa a VIII-a este conturat un program de orientare școlară personalizat pentru studierea matematicii şi a limbii române în sistemul național şi susţinerea examenului de Evaluare Naţională.

Principiile comunității educaționale Paradis:

  • Toți elevii sunt încurajați să se dezvolte pe toate laturile personalității lor și să aducă plus-valoare comunității.
  • Toți elevii sunt ajutați să ajungă la potențialul lor maxim și să ia decizii potrivite cu privire la viitorul lor.
  • Toți elevii au dreptul să crească într-un mediu care să le ofere încredere și să le dezvolte stima de sine.
  • Este important ca toți elevii să-și susțină asertiv convingerile.
  • Este important ca toți elevii să învețe ce înseamnă toleranța, cooperarea, munca în echipă și puterea lui Împreună.