Clubul de robotică și programare

Clubul de robotică și programare: scopul acestui program opțional este de a atinge potențialul cursanților în sensul utlizării tehnologiei care ne înconjoară, construirea unui tip de gândire computațională și deprinderea unor instrumente și tehnici de programare, care vor fi utile pe tot viitorul parcurs școlar și profesional.

Orele sunt 100% hands-on, fiecare participant utilizând câte un laptop în cadrul orelor de programare. Sesiunile de robotică sunt organizate în echipe de doi elevi la un set de laptop + robot, cu foarte rare excepții.

Școala Paradis organizează și susține echipe participante la festivaluri locale și naționale de robotică, echipe formate și antrenate în cursul acestui opțional.