Cluburi Paradis – nivel gimnazial – onepage

Clubul de pictură

Clubul de dans

Clubul de Taekwondo: acest club are în vedere dezvoltarea fizică armonioasă și contribuie la menținerea stării generale de sănătate fizică si psihică. Este știut faptul că artele marțiale presupun mișcări precise, ceea ce implică dezvoltarea unor calitați precum: perspicacitatea, curajul, îndemânarea, viteza, disciplina și punctualitatea.

Clubul de fotbal/baschet/handbal: aceste cluburi pentru jocurile de echipă încurajează copiii să asculte activ, să respecte regulile și să interacționeze cu întreaga echipă. Această formă de antrenament dezvoltă atât echilibrul, modul de coordonare și de dezvoltare a abilităților motorii, cât și dezvoltarea abilităților sociale (lucrul în echipă și comunicarea eficientă).

Clubul de teatru

Clubul de artă: acest club le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima stările de emoție folosind diferite elemente de limbaj plastic. Unui copil care cunoaște formele de comunicare și de expresie plastică îi va fi ușor să descifreze mesajul operelor de artă şi să se exprime cu ajutorul mijloacelor specifice acestui tip de creaţie. Participând la orele de pictură, copilul creează frumosul cu mintea, inima și mâinile sale.

Clubul de pian: participarea la acest curs are în prim-plan formarea si cultivarea gustului pentru frumos, dezvoltarea receptivității. La orele de pian, copiii își dezvoltă latura creativă, aptitudine fundamentală, care le va permite să stabilescă un mod de relaționare între ei și mediul înconjurător.

Clubul de chitară: cursul din cadrul clubului de chitară vine în sprijinul elevului pentru cultivarea sensibilității artistice, formarea auzului și dezvoltarea capacității de receptare a muzicii. Prin dobândirea acestor capacități, copilul are avantajul unui progres pe plan cultural-artistic, dezvoltând abilitatea de a aborda orice gen muzical. Fie că vorbim de muzica jazz, clasică, folk sau rock.

Clubul de media (Radio Paradis): acest club este mediul în care elevii își dezvoltă abilitățile de comunicare și creativitate, își pregătesc propriile materiale jurnalistice, lucrează în echipă și își construiesc încrederea în propria persoană prin expunerea la emisiunile de la Radio Paradis.

Clubul de canto: în cadrul acestui curs, copiii își însușesc tehnici de emisie vocală corecte, deprind exerciții de respirație, dicție, intonație și tipuri de frazare, dezvoltând atât auzul muzical, cât și prezența scenică.

Clubul de tobe: este o activitate distractivă, focusată pe mișcarea și înlăturarea efectelor negative. Tobele accentuează expresia de sine, te învață cum să reclădești sănătatea emoțională și cum să integrezi emoțiile. În plus, ritmul este prezent peste tot în jurul nostru, fie că suntem conștienți sau nu, iar vibrațiile tobei rezonează în fiecare celulă a corpului.