Evaluare

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a procesului de predare și învățare, urmărind completarea măsurării cantitative cu aprecierea calitativă şi centrarea pe progres, pornind de la evaluarea punctelor tari, a aspectelor de îmbunătățit şi adaptarea la nevoile de învățare;

Rezultatele sunt transmise părinților prin:

  • comunicarea evaluărilor intermediare și sumative
  • întâlniri cu profesorii (feedback days, întâlniri individuale părinți – copil – cadre didactice).