Nivel liceal național Paradis College

Planul-cadru de învățământ pentru liceu pe filiera teoretică, profil real, specializarea științelor naturii, bilingv engleză, permite construirea unui orar care să cuprindă suficiente ore, atât din aria științelor exacte, cât și din aria celor umaniste și permite elevilor alegerea oricăror domenii universitare la sfârșit de liceu.

Elevii noștri vor experimenta activități co-curriculare variate, urmărind curriculumul național pentru liceu, filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii, bilingv, iar ciclul liceal se va finaliza cu examenul național de Bacalaureat. În clasa a XII-a, elevii vor beneficia de ore suplimentare în scopul pregătirii pentru examenul de Bacalaureat și pentru admiterea la universități.

Liceul Paradis oferă un curriculum vast, dar și module opționale, care îmbrățișează nevoia elevilor de a se dezvolta într-un mediu creativ, ancorat la realitate și la nevoile actuale ale societății. Toate acestea prin intermediul introducerii în inteligența artificială și a bioinformaticii, cu ajutorul conceptului învață să înveți și competențe academice pentru a avea succes la universitate, alături de opționalele: studii de film, cărți interzise, elemente de teologie și filosofie și nutriție sportivă.