Admitere grădiniţa Paradis

Etapele admiterii pentru nivelul preșcolar

  1. Completarea formularului de înscriere.
  2. Întâlnirea cu părinții și candidatul în vederea realizării unui tur al școlii. În cadrul acestei întâlniri se vor prezenta atât informații cu privire la principiile educaționale și comunitatea Paradis, cât și detalii ce țin de curriculum și activitățile co-curriculare.
  3. Evaluarea prin intermediul jocului, cu scopul cunoașterii personalității copilului și nivelului de dezvoltare socio-emoțional.
  4. Prezentarea dosarului medical privind afecțiunile cronice dispensarizabile, alergii, nevoi speciale etc.
  5. Comisia de admitere va oferi un răspuns candidatului în termen de 72 de ore de la data evaluării.
  6. În situația în care candidatul este declarat admis, se semnează contractul de școlarizare, se completează dosarul și se plătește taxa de înscriere (care reprezintă taxa aferentă primei luni de studiu).