Paradis College
Cambridge
BSO
COBIS
Aracip

Curriculum grădiniță

Curriculum- ul Grădiniței Paradis are la bază învățarea prin joc și experimentare directă, iar activitățile sunt organizate asfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor de joc și joacă ale copiilor.


În același timp, activitățile propuse răspund nevoilor fiecărui copil în parte, fiindcă fiecare copil este unic, învață continuu, devenind tot mai încrezător în propriile forțe. Știm cât de importantă este educația personalizată care pune în centrul ei copilul ca întreg, preocupându-se în mod constant de fericirea, motivația și formarea armonioasă a personalității acestuia. Credem în abordarea educațională holistică și dezvoltarea multi-senzorială, ce se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor.


Activitațile din gradiniță se desfășoară pe domenii experențiale. Pe parcursul anului copiii sunt implicați în diferite proiecte, în funcție de temele și subtemele pe care le parcurg.


Domeniile experentiale pe care preșcolarii le parcurg sunt urmatoarele:


Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, de apreciere a frumosului, ceea ce le va permite sa reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.
Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. În abordarea acestui domeniu se pleacă şi de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi acţiunilor morale.


Domeniul limbă şi comunicare
– acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se urmăreşte ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.


Domeniul ştiinţe
– include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii. Copiii sunt puși în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul sau apa, sau prin simularea de cumpărături în magazine.Copiii sunt încurajaţi să efectueze experimente, să utilizeze în condiţii de securitate diferite instrumente sau echipamente.


Domeniul psihomotric
acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de schema corporală.
Limba engleză- orele de limba engleză se desfasoară zilnic, la fiecare grupă, sub îndrumarea profesorului de limba engleză, iar copiii sunt in permanență stimulați să folosească expresii uzuale în limba engleză, tocmai pentru a le permite o învățare spontană.


Aceste domenii de dezvoltare se traduc la nivelul clasei într-o organizare a spațiului pe arii de stimulare și centre tematice:

  • Aria Leader in Me
  • Centrul de construcții
  • Joc de rol
  • Apă și nisip
  • Biblioteca
  • Centrul de știință și investigație
  • Centrul de antrenament grafic
  • Centrul de creație
  • Aria experiențelor culinare
  • Aria experiențelor tactile

Mesajul directorului

Când am lansat proiectul educațional Paradis în 2005, aveam deja mulți ani de experiență didactică și managerială și simțeam de multă vreme nevoia unei schimbări în sistemul educațional. Nevoia a devenit acută în momentul în care am devenit mamă și am înțeles cât de importantă este educația personalizată care pune în centrul ei copilul ca întreg, preocupându-se în mod constant de fericirea, motivația și formarea armonioasă a personalității acestuia.

CITEȘTE MAI MULT

Contact

Adresa VEZI HARTA

Str. Iancu Flondor, Nr. 2 M

Telefon

0722133091 / 0725893627

Email

contact@paradis-college.ro

Comunitate