Curriculum Grădiniță

Curriculumul Grădiniței Paradis are la bază învățarea prin joc și experimentare directă, iar activitățile sunt organizate pentru a întâmpina nevoile de joc și joacă ale copiilor.

În același timp, activitățile propuse răspund cerințelor fiecărui copil în parte, pentru că sunt unici, învață continuu, devenind tot mai încrezători în propriile forțe. Știm cât de importantă este educația personalizată, care pune în centrul ei copilul ca întreg, preocupându-ne în mod constant de fericirea, motivația și formarea armonioasă a personalității acestuia. Credem în abordarea educațională holistică și dezvoltarea multi-senzorială, care se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor.

Activitățile din grădiniță se desfășoară pe domenii experențiale, iar pe parcursul anului, copiii sunt implicați în diferite proiecte, în funcție de temele și subtemele pe care le parcurg:

 • Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, de apreciere a frumosului, ceea ce le va permite să reacţioneze într-o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.
 • Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni și cu mediul social. În abordarea acestui domeniu se pornește de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi acţiunilor morale.
 • Domeniul limbă şi comunicare – urmărește abilitatea copilului de  înțelegere a comunicării verbale şi scrise, dar și aptitudinea acestuia de a se exprima cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu;
 • Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice, cât şi înţelegerea naturii. Copiii sunt puși în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate (cu material: nisipul, apa și altele) sau prin simularea de cumpărături în magazine. De asemenea, sunt încurajaţi să efectueze experimente, să utilizeze în condiţii de securitate diferite instrumente sau echipamente.
 • Domeniul psihomotric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare, precum și elemente de cunoaştere, legate mai ales de schema corporală.

 Aceste domenii de dezvoltare se traduc într-o organizare a spațiului pe arii de stimulare și centre tematice:

 • Centrul de știință
 • Centrul de artă și antrenament grafic
 • Joc de rol
 • Căsuța păpușilor
 • Nisip și apă
 • Biblioteca
 • Joc de masă
 • Centrul de construcții
 • Centrul de creație
 • Aria experiențelor culinare
 • Aria experiențelor tactile
 • Proiectul Leader in Me

Activitățile limba engleză se desfășoară zilnic, la fiecare grupă, sub îndrumarea profesorului de limba engleză, iar copiii sunt în permanență stimulați să utilizeze expresii uzuale, specifice, tocmai pentru a le permite o învățare spontană.