Cluburi gradiniţa Paradis – onepage
  • Clubul de înot: urmărește dezvoltarea fizică armonioasă și menținerea stării de sănătate fizică și psihică, precum și dezvoltarea unui comportament orientat către atingerea de obiective, comportament care se va regăsi în viața cotidiană sub forma rezolvării situațiilor noi de viață.
  • Clubul de dans: în cadrul acestui club se îmbină armonios mișcarea si grația. În pași de dans, copiii își îmbunătățesc ținuta, echilibrul și concentrarea. Dansul înseamnă emoţie, dar şi cucerirea spaţiului. Prin dans se dezvoltă calități precum: mobilitatea, coordonarea, ritmicitatea și expresivitatea.
  • Clubul de șah: clubul oferă copilului posibilitatea de a-şi descoperi și pune în valoare propriile capacităţi, favorizând interacţiunea tuturor factorilor psihici, care contribuie şi influenţează activitatea de cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţa de a dezlega tainele cunoașterii jocului de șah. Copilul este încurajat să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va permite să-şi dezvolte cogniția.
  • Clubul de pictură: acest club le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima stările de emoție, folosind diferite elemente de limbaj plastic. Unui copil care cunoaște formele de comunicare și de expresie plastică îi va fi ușor să descifreze mesajul operelor de artă şi să se exprime cu ajutorul mijloacelor specifice acestui tip de creaţie. Participând la orele de pictură, copilul creează frumosul cu mintea, inima și mâinile sale.
  • Clubul de olărit: