Clubul de artă (pictură şi olărit)

Clubul de artă: acest club le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima stările de emoție, folosind diferite elemente de limbaj plastic. Unui copil care cunoaște formele de comunicare și de expresie plastică îi va fi ușor să descifreze mesajul operelor de artă şi să se exprime cu ajutorul mijloacelor specifice acestui tip de creaţie. Participând la orele de pictură, copilul creează frumosul cu mintea, inima și mâinile sale.